• Producent - FLC Pharma

Dzięki współpracy z lekarzami i naukowcami z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego FLC Pharma stworzyła Omegaregen® – całą gamę suplementów kwasów omega w najczystszej postaci BIOESTRÓW.

Patent nr PL 211325

W wyniku zastosowania zupełnie nowej naturalnej metody pozbawiania oleju lnianego niezdrowych i szkodliwych substancji uzyskano najczystsze naturalnie BIOESTRY kwasów omega 36, 9 (ALA). Technologia ta chroniona jest PATENTEM nr PL 211325.

Innowacja nagrodzona

W ciągu zaledwie roku od debiutu preparatu, Omegaregen® został zauważony i doceniony otrzymując tytuł INNOWACJA 2013.

Firm zdobyła również nagrody na następujących zagranicznych wystawach:

  • Srebrny Medal na 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie,
  • Złoty Medal na 17. Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2014” w Moskwie,
  • Srebrny Medal na 25. Międzynarodowej Wystawie Inwencji, Innowacji i Technologii w Malezji,
  • Złoty Medal przyznany prze Francuskie Stowarzyszenia Wynalazców przyznany na targach INNOVA w Brukseli,
  • Złoty Medal Eureka na targach INNOVA w Brukseli.

FLC Pharma w programie INNOTECH

FLC Pharma została również laureatem ogólnopolskiego prestiżowego programu INNOTECH, wspierającego przedsiębiorstwa w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Program ten obejmuje różne dziedziny nauki i branże przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).